W ramach akcji „Poznajemy zawody”, 4 listopada wszystkie nasze przedszkolaki udały się z wizytą do urzędu pocztowego. Celem wycieczki było zapoznanie z pracą listonosza oraz instytucją poczty od zaplecza. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały informacji na temat zakresu usług pocztowych i funkcjach jakie spełnia ten urząd w naszym życiu.  Dowiedziały się także,  jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Po pełnej wrażeń wycieczce, przedszkolaki wróciły do „Tęczowej Krainy” na pyszne drugie śniadanie.