Dnia 24 lutego dzieci z grup: „Żabki” i „Pszczółki” pojechały na wycieczkę do Domu Legend Toruńskich. Tam w bardzo ciekawy dla dzieci sposób poprzez przeżywanie i doświadczanie zapoznano przedszkolaków z opowieściami o Toruniu, Krzyżakach i legendami związanymi z Krzywą Wieżą, Flisakiem, Piernikami Katarzynkami, Dzwonem Tuba Dei. Dzieci z wielką radością brały udział w inscenizacjach, które sprawiły, że przeżywały przygody bohaterów opowieści.