Naszą kadrę tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: logopedy, nauczyciela zajęć umuzykalniających, nauczyciela języka angielskiego. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach i osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Doskonalenie pracy zespołu odbywa się również podczas realizowanej co roku ewaluacji.

Wszyscy pracownicy tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby każdy maluszek czuł się u nas jak w domu. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem, wdrażając nowatorskie metody pracy, dające radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków.

 

Kadra Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina”  w roku szkolnym 2017/2018

 

Robert Borkowski - dyrektor zarządzający

mgr Jolanta Topolska - dyrektor pedagogiczny

 

Oddział I „Biedronki”

mgr Marlena Brucka - nauczyciel (wychowawca grupy)

mgr Magdalena Kostecka - Szwermer - nauczyciel

Karolina Solińska - pomoc nauczyciela

 

Oddział II „Żabki”

mgr Jolanta Kozłowska – nauczyciel (wychowawca grupy)

mgr Magdalena Kostecka - Szwermer - nauczyciel

mgr Agata Osicka - nauczyciel

 

Oddział III „Pszczółki”

mgr Alicja Kwiatkowska - nauczyciel (wychowawca grupy)

mgr Agata Osicka - nauczyciel

 

Pozostali pracownicy:

Danuta Wilamowicz – kucharka

Grażyna Piątkowska – woźna

Małgorzata Rumińska - woźna

 

Logopeda:

mgr Mariola Dębowska

 

Język angielski:

mgr Iwona Dybowska - Supczińska

 

Rytmika:

mgr Katarzyna Subczyńska

 

Religia:

mgr Justyna Domin - Meler

 

Zajęcia plastyczne:

mgr Krzysztof Majewski