Przedszkole pracuje :

 • od września do lipca (przerwa wakacyjna, obejmuje miesiąc sierpień, w tym okresie obiekt jest nieczynny)
 • od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem ustawowo wolnych dni świątecznych) od godz. 6:15 do godz. 17:00

 

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

 • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia umuzykalniające, tzw. rytmikę (2 razy w tygodniu),
 • język angielski (2 razy w tygodniu),
 • diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy (raz w tygodniu),
 • zajęcia rzeźbiarskie w glinie pod kierunkiem pracowni artystycznej (raz w miesiącu),
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków),
 • płyty z nagraniami przedstawień z okazji: Pasowania (najmłodsza grupa), Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, oraz zakończenia roku szkolnego (najstarsza grupa),
 • wycieczki edukacyjne np. do WORD-u, Straży Pożarnej, Planetarium, Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa, Baja Pomorskiego, Ogrodu Zoobotanicznego.