Jeśli jesteś wesoły,
to śpiewaj, jak my,
śpiewaj, jak my,
śpiewaj, jak my.
Jeśli jesteś wesoły,
to śpiewaj, jak my
i licz głośno – raz, dwa, trzy, hej!

Jeśli jesteś wesoły,
to skacz tak, jak my,
skacz tak, jak my,
skacz tak, jak my.
Jeśli jesteś wesoły,
to skacz tak, jak my
i licz głośno – raz, dwa, trzy, hej!

Jeśli jesteś wesoły,
to klaszcz tak, jak my,
klaszcz tak, jak my,
klaszcz tak, jak my.
Jeśli jesteś wesoły,
to klaszcz tak, jak my
i licz głośno – raz, dwa, trzy, hej!